NEVEN VIDAKOVIĆ

BOOKS

Monetarno-kreditna analiza cover

Monetarno-kreditna analiza

Author: Neven Vidaković

Publisher: Effectus visoka škola za financije i pravo; 1st edition

Available in: Paperback, 2016

This book is an in depth analysis of the monetary and credit policy in Croatia. The book investigates how monetary policy in Croatia has influenced standard economic participants (households, firm, fiscal policy and banks), however there is another important aspect of the book and that is credit policy and the way credit policy has influenced economic participants.


Financialisation and Financial Crisis in South-Eastern European Countries

Author: Group of authors

Publisher: PL Acedemic Research

Available in: Paperback, 2015

The book discusses various cases of financialisation and financial crisis in South-Eastern Europe. While these can be directly traced to the region’s reliance upon the global financial regime, the interplay of international financial institutions, the eurozone’s rigidity and domestic policies have produced various outcomes in the countries of the region. The study presents quantitative and qualitative research and offers new insights into the processes that shape the financial and monetary systems. The ex post analysis of how financial instability was created and how it could have been prevented, hopes to provide insights for policy-makers today.


Poslovanje na burzama: Načela i praksa

Author: Ivo Andrijanić and Neven Vidaković

Publisher: Effectus visoka škola za financije i pravo; 1st edition

Available in: Paperback, 2015

U knjizi se nastojalo što šire i detaljnije opisati poslovanje na efektnim burzama kapitala, duga i na terminskim burzama. Zanimljivo je istaknuti da se neke stvari u svijetu burze i burzovnog poslovanja nisu puno promijenile, na primjer, trgovanje na parketu terminskih burzi nije se promijenilo unazad 150 godina. S druge strane, tehnološki napredak i internet donijeli su revolucionarne promjene u trgovanju na burzama. Omogućen je pristup tržištima investitora iz svih dijelova svijeta tako da danas elektroničko trgovanja polako istiskuje trgovanje na podu. Temeljni cilj pisanja nove knjige o poslovanju na burzama bio je da investiranje treba približiti investitorima, ne prestrašiti ih nerazumljivim sadržajem ili kompliciranim jednadžbama. Moderne financije imaju danas neograničene matematičke mogućnosti i simulacije kroz uporabu računalne tehnologije. Međutim, tehnološka sofisticiranost nema svrhu ako investitor ne zna kako pronaći pravoga brokera za svoje potrebe. U turbulentnim uvjetima poslovanja na svjetskom tržištu potrebno je dobro poznavati osnove investiranja. Zato se ovom knjigom nastoji investitorima i svima onima koji se izravno ili neizravno žele baviti poslovanjem na burzama približiti problematika investiranja, dati im temeljne smjernice o tome kako investirati te ih uputiti u razumijevanje odnosa koji vladaju na tržištu svega onoga što je predmet burzovnog poslovanja. Samo onaj investitor koji je upoznat sa svim mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju, može biti uspješan. Knjiga ima nekoliko dijelova. Četiri su posvećena burzama, instrumentima kojima se trguje i mogućnostima trgovanja. Zadnji je dio znakovito nazvan "Kako trgovati na burzama". U tom dijelu autori su pokušali sadašnje i buduće investitore uputiti u neke tajne o tome kako bi se idealan investitor trebao ponašati.


Toward Green Economy: Opportunities And Obstacles For Western Balkan Countries

Author: Group of authors

Publisher: Author Pro Publishing

Available in: Paperback, Hardcover, Kindle – May 22, 2015

The green economy represents an important support to economic growth, investments and competitiveness. Therefore, it is considered to be an important alternative in attaining the general wellbeing of the humans, which is seen in the decrease of the risk while preserving the environment and using alternative energy sources. Atmospheric gases, especially carbon dioxide, create the greenhouse effect which influences the climate changes. They are already generating the extreme weather conditions, including powerful hurricanes and floods which have recently affected the Western Balkans. Having this in mind, this book is created with the intention not only to point out to the extent to which the Western Balkan countries have accepted the concept of green growth, but also to see what results are achieved in respect of implementation of this concept with the goal of overcoming the economic and financial crisis and creating the conditions for sustainable growth of this Region.


Exchange rate regime Exchange rate regime, buy from Amazon

Exchange rate regimes: choices and consequences

Author: Neven Vidaković

Publisher: LAP LAMBERT, 332 pages

Available in: Paperback – February, 2014

This book represents a comprehensive overview of the consequences of what happens to the economy when the central bank chooses the exchange rate. While most research investigates the conduct of monetary policy this book investigates what are the aftereffects of the choice of the monetary policy on a small open economy. The central bank has two main options: stable or variable exchange rate. The book investigates how does the choice of each of the possible exchange rate regime influence the behavior of economic participants: households, firms, banks, fiscal policy. The model is tested versus the data in post-communist transition countries and it is clearly shown the choice of the exchange rate regime presents an important choice for a small open economy. This conclusion broadens the importance of the monetary policy since it is the actual choice of the exchange rate regime which sets the economy on a particular path.


Bankarsko poslovanje Exchange rate regime, buy from Amazon

Banks and banking business

Author: Neven Vidaković and Miroslav Gregurek

Publisher: Effectus, 600 pages

Available in: Paperback – second edition, 2013

Ova monografija sastoji se od tri dijela: poslovanje, poslovni potencijal i organizaciju banke. Svaki dio sadrži dodatak za razumijevanje koji demonstrira čimbenike izvan kontrole banke. U prvom dijelu rasvjetljava se tajnovitost banaka, prikazuje novac kroz funkcije razmjene, obračuni, plaćanja, očuvanja vrijednosti i kreditiranja. Obrađuje se šaltersko poslovanje, bankarske tehnike, neutralne, pasivne i aktivne poslove, te vlastite bankarske poslove. Knjiga također prikazuje i investicijsko bankarstvo, te izdvojeno poslovanje, odnosno eksternalizaciju u izdvojenim trgovačkim društvima, platni promet, tehnike i platne sustave, izračun i kamatne i diskontne stope, te sprečavanje pranja novca. Obrađuju i izračun rate kredita, kreditni registar, realne kamate, institucije kao HANFA i SKDD. Drugi dio knjige prikazuje upravljanje bankarskim poslovanjem. U više poglavlja obrađuju se dobitci iz bankarskog poslovanja, vrste bankarskih rizika i usklađenost strukture bilance, odnosno kapitalne zahtjeve. Uvjeti poslovanja osobito se odražavaju u regulativi koju banka mora kontinuirano ispunjavati. Po poglavljima se obrađuje poslovna logika banaka i planiranje. Obrađeni su kreditni i cjenovni rizici i rizici ročne strukture, operativni rizici, te regulacija tih rizika kroz Baselski sporazum. Struktura je obrađena na temelju bilance banke, koja se osim strukture iskazuje i regulativu propisanu od centralne banke. Dodatci za razumijevanje obrađuju knjigovodstvo banke, monetarnu politiku određenu od strane HNB čija je posljedica monetarni multiplikator i trošak sredstava banke, te matematičke tehnike optimizacije bilance banke. Treći dio knjige je posvećen organizaciji bankarskog poslovanja. Poglavlja sadrže superviziju, organizaciju i vrste banaka, specijalizacije i diversifikacije banaka.

 


Vodic o novcu

Guide for understanding money

Author: Neven Vidaković and Guste Santini

Publisher: Rifin, 128 pages

Available in: Paperback – 2006

Guide for understanding the money